Leszek Wróbel

Leszek Wróbel tel. 601 400 620
Agent. Specjalista ds. Ubezpieczeń
i inwestycji.
Ubezpieczenia na Życie indywidualne i grupowe.
Specjalistyczna opieka zdrowotna.
Abonamenty medyczne.

  • Ubezpieczenia na zdrowie i życie.
  • Grupowe i indywidualne.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Ubezpieczenia firmy
  • Domu lub mieszkania
  • Komunikacyjne OC+AC