Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny* system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa. Obejmie stopniowo:


* dobrowolny - tylko dla pracownika. Dla pracodawcy wymaga spełnienia określonych warunków.


Leszek Wróbel tel. 601 400 620